Barnets bopæl

Få en gratis og uforpligtende snak

Hvor skal barnet bo?

Hvis du og barnet anden forældre er uenige om hvor barnet skal bo, kan du sikkert få hjælp af en vore familieadvokater.

Familieret

Love og regler omkring barnets bopæl

Hvem skal være bopælsforælder?

Hvis du har forældremyndigheden alene, skal barnet bo hos dig. Hvis I deler forældremyndigheden skal i blive enige om hvem der skal være bopælsforælder, hvilket kan give anledning til problemer.

At være bopælsforældre medfører både pligter og rettigheder. Det er derfor afgørende, at det er den bedst egnede forældre, som barnet får bopæl hos, da børn har behov for stabilitet og omsorg. Hvis I er gået fra hinanden efter den 01-04-2019, får barnet automatisk delt bopæl i 3 måneder. Herefter skal I blive enige om, hvor barnet skal have bopæl.

Hvis I ikke kan blive enige om bopæl, bliver sagen sendt i retten af Familieretshuset. Det er kun Familieretshuset, der kan indbringe en sag om bopæl for retten.

Vi er uenige om barnets bopæl !

Kan I ikke blive enige vedrørende barnets bopæl, tilbyder Familieretshuset konfliktmægling, med henblik på at opnå den bedst mulige løsning for jeres familie. Det er dog langt fra altid, at mødet resulterer i en løsning, og hvis I ikke kan nå til enighed, bliver sagen i stedet for sendt i familieretten, hvor retten vil afsige dom.

Ønsker du bistand i den indledende del af sagen hos Familieretshuset, så tøv ikke med at kontakte os. Vi har ofte faste priser på bistand i forbindelse med møder i Familieretshuset.

Til brug for vurderingen af barnets bopæl vil der ofte blive indkaldt en børnesagkyndig, som skal foretage en vurdering af barnets behov og ønsker. Jo ældre barnet er, jo mere vægt vil barnets egne ønsker tillægges. Det skal hertil bemærkes, at retten altid træffer afgørelse ud fra, hvad der må anses bedst for barnet tarv, og forældrenes behov kommer derfor i anden række. 

Hvis begge forældre vurderes egnede til at tage sig af barnet og opfylde barnets behov, er det din advokats opgave at føre bevis i retten for, at det alligevel er bedst for barnet, at han/hun skal have bopæl ved dig. Det kan være de små ting, som er afgørende, og det er derfor vigtigt at vælge en advokat, som har sat sig godt ind i din sag.

Forløbet ved uenighed om barnets bopæl:

Hvis I ikke kan nå til enighed om barnets bopæl, kan I få hjælp ved Familieretshuset. I vil i langt de fleste tilfælde blive indkaldt til et møde, hvor man vil forsøge at finde frem til en fornuftig løsning for begge parter og ikke mindst for barnet.

Hvis I fortsat ikke kan opnå enighed, indbringer Familieretshuset sagen om bopæl for Familieretten, idet Familieretshuset kan ikke træffe endelig afgørelse om bopæl. I Familieretten vil en dommer vurdere, hvilken løsning er bedst for barnet. Domstolene vil altid dømme ud fra, hvad de mener er for barnets bedste, og barnets egen mening vil derfor ofte blive tillagt vægt. Jo ældre og mere modent barnet er, jo større vægt vil barnets eget ønske blive tillagt.

Hvis I ikke kan blive enige om hvor jeres fælles barn skal bo, har du ret til advokatbistand ved sagens behandling i Familieretten. Du kan derfor kontakte en af vore advokater, som kan bistå dig i din konkrete sag.

Hvilke rettigheder har jeg som bopælsforældre?

Som bopælsforælder er det dig der bestemmer over barnets fritidsinteresser, daginstitution mv. Det er med andre ord bopælsforælderen, der har ansvaret for den overordnede daglige omsorg.

Hvis der er fælles forældremyndighed, skal bopælsforælderen fortsat indhente samtykke hos den anden forældremyndighedsindehaver vedrørende væsentlige beslutninger i barnets liv. Dette kunne være udstedelse af pas, særlige forhold i skole og børnehave (eksempelvis specialundervisning), flytning til udlandet, barnets religion, medicinske indgreb (eksempelvis udredning)

Mit barn bor ikke hos mig. Hvad er mine rettigheder?

Hvis I har fælles forældremyndighed, har du som forældremyndighedsindehaver ret til at blive informeret om de væsentlige beslutninger i dit barns liv. Når barnet har samvær med dig, har du naturligvis også ret til at træffe dagligdagsbeslutninger herunder indkøb af tøj, mad og sengetider. 

Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, har du fortsat krav på at holdes opdateret på dit barns trivsel. Bopælsforælderen har dog ikke pligt til at indhente dit samtykke, før vedkommende træffer væsentlige beslutninger i barnets liv.