Fremtidsfuldmagt

Få en gratis og uforpligtende snak

Få hjælp til fremtidsfuldmagter

Har du sikret dig selv, hvis du en dag bliver syg eller ude af stand til at tage vare på dig selv?

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal varetage dine interesser og tage beslutninger på vegne af dig, hvis du ikke selv er i stand til det en dag. Det kan skyldes enten sygdom, mental svækkelse eller lignende, som gør, at du i sådanne tilfælde kan have brug for en fuldmægtig, som du stoler på.

Familieret

Love og regler omkring barnets bopæl

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Du skal være fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftigsmæssigt for at kunne oprette en fremtidsfuldmagt. Du må altså ikke oprette en fuldmagt, hvis du er under værgemål.

En fremtidsfuldmagt kan særligt være relevant, hvis du, eller én du kender, er diagnosticeres med en sygdom, som i fremtiden kan svække beslutningsevnen, fx demens eller lignende. Samtidig kan det være en relevant ordning, hvis du blot gerne vil sikre dine økonomiske og personlige forhold i tilfælde af senere sygdom eller en ulykke.

Hvem kan blive fremtidsfuldmægtig?

Alle kan som udgangspunkt udvælges som fremtidsfuldmægtige, så længe personen er fyldt 18 år, når fuldmagten træder i kraft. Du kan derfor med fordel vælge en person, som er yngre end dig selv, fx et barn eller barnebarn, som også kan varetage dine interesser længere ude i fremtiden.

Hvor mange fremtidsfuldmægtige kan jeg have?

Du kan i princippet vælge lige så mange fremtidsfuldmægtige, som du vil. Vælger du flere end én, skal du dog tage stilling til, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden. Hvis de skal være sideordnede, gælder det, at parterne skal være enige om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.

Der kan være flere fordele og ulemper ved at vælge både én eller flere fremtidsfuldmægtige. Vi anbefaler derfor, at du tager fat i en advokat, som kan sætte dig ind i dine muligheder og vejlede dig, så du får den bedste ordning i din fuldmagt.

Få advokathjælp til din fremtidsfuldmagt

Tag endelig fat i os, hvis du står i en situation, hvor du gerne vil have udarbejdet en fremtidsfuldmagt. Det kan også være, at du ønsker at hjælpe en forælder eller et familiemedlem med processen, og her træder vi også gerne til.