International familieret

Få en gratis og uforpligtende snak

Eksperter i familieret

Hos Håkonsson Advokater er vi eksperter i familieret, herunder international familieret, hvor der opstår juridiske spørgsmål i forbindelse med, at to parter har tilknytning til forskellige lande. 

Familieret

Love og regler omkring barnets bopæl

Her gælder ofte forskellige regler, og det kan være svært at gennemskue, hvilke regler man er underlagt, hvis man eksempelvis står midt i en skilsmisse, formuedeling, dødsboskifte, børnesager eller andre familieretlige sager.

Familieretlige sager, hvor spørgsmålet om lovvalg kan blive aktuelt, gælder sager, hvor to parter, eksempelvis ægtefæller eller forældre, har forskelligt statsborgerskab eller har haft/har bopæl i udlandet. 

I sådanne sager skal man være opmærksom på, hvilke regler der gælder. Her kan Håkonsson Advokater hjælpe og kaste lys over situationen, så alle de rigtige forhold er taget højde for. Vi hjælper altid gerne i lovvalgssager og har den nødvendige erfaring med udenlandske advokater og myndigheder.

Vi bistår gerne ved international familieret og lovvalgsaftaler, herunder i forbindelse med: 

  • Skilsmisse
  • Bodeling
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Ægtepagt og særeje
  • Testamente
  • Arveret
  • Tvangsfjernelser
  • Og meget mere.

I Danmark er det muligt at oprette en “lovvalgsægtepagt”, som bestemmer, hvilke lands regler der er gældende for jer. Dette kan være en god idé, hvis I vil sikre jer selv og/eller jeres børn. Hos Håkonsson Advokater hjælper vi også gerne med oprettelsen af en sådan lovvalgsægtepagt.

Få hjælp ved juridiske lovvalgssager

Tag endelig fat i os, hvis du står i en situation, hvor spørgsmålet om lovvalg skaber juridiske problemstillinger, der med fordel kan imødekommes med hjælp fra en erfaren advokat.